söndag 24 mars
Reflexer – en billig livförsäkring

Reflexer – en billig livförsäkring

27 december, 2018

Artikel. Just nu är vi inne i den mörkaste perioden på året, och med mörkret ökar risken för trafikolyckor. Att som gående bära reflexer är ett billigt sätt att minska risken för att olyckor.

”Har man inte bra reflexer får man se till att ha bra reflexer”, sa någon angående att som gående synas när det är mörkt ute. I en undersökning från försäkringsbolaget If framgår att tre av tio svenskar inte använder reflexer, och enligt NTF sker 40 procent av alla trafikolyckor med fotgängare inblandade när det är mörkt.
Sett till året sker flest olyckor med gående inblandade under november och december. Det är de månader som är mörkast – dagarna är korta och det har ofta inte hunnit komma snö. Statistiken visar att olycksfrekvensen är som högst mellan klockan 16 och 19 då en fjärdedel av olyckorna äger rum. Vid vått eller halkigt väglag blir dessutom bilens bromssträcka längre, ofta två till fyra gånger längre än vid normalt väglag, enligt NTF.

Stora skillnader
Det enklaste och mest effektiva sättet att minska risken för olyckor i mörkret är att använda reflexer.
– Reflex är en billig livförsäkring under vintermånaderna. Med reflex är du synlig för en bilist på 125 meters avstånd att jämföra med mellan 20 och 30 meter om du är utan. Särskilt stor blir skillnaden om du bär mörka kläder, vilket de flesta gör i dag, säger Caroline Starck, informationschef på If.
Det finns stora regionala skillnader i reflexanvändningen, enligt Ifs undersökning. Flest reflexbärare finns i Norrbotten där över åttio procent säger sig använda reflex under de mörkare månaderna. I Stockholms län är det betydligt ovanligare att man använder reflex.
– I storstäderna är miljöerna man rör sig i ofta upplysta, och av det skälet tror nog många att reflexer inte behövs. Men det är en missuppfattning. De flesta av olyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning, ofta vid vanliga övergångsställen, säger Caroline Starck.
Moderna reflexer
Skillnader i reflexanvändandet hittar man även då man jämför kön och åldersgrupper. Bland kvinnor använder 80 procent reflexer medan endast 64 procent av männen gör det. Det är också mer ovanligt bland yngre att använda reflexer. Allra bäst på reflexanvändning är kvinnor över 55 år medan män mellan 18 och 34 år är sämst när det gäller detta.
– Äldre har generellt ett annat risktänk än yngre. Sen spelar förmodligen andra faktorer in. Tyvärr är det nog så att många yngre inte anser reflexer vara särskilt coolt, tillägger Caroline Starck.
Men reflexer behöver inte vara tråkiga. Idag finns ett stort och varierat utbud av reflexer, även om de traditionella reflexerna i snöre fortfarande är vanligast. Reflexband, eller så kallade slap on-reflexer, och reflextofsar har båda ökat i popularitet. Det finns också många kläder och accessoarer med inbyggda reflexer.
Reflexer syns bäst när de är i rörelse, och de får gärna sitta lågt eftersom de då syns bättre i bilarnas halvljus. De bör också synas från alla håll. En reflexväst i kombination med andra reflexer är det bästa för att öka synligheten menar både NTF och IF.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”