söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: Chalmers – klirr i kassan

Bilar från A till Ö: Chalmers – klirr i kassan

27 december, 2018

Artikel. Om man nämner namnet Chalmers tänker väl de flesta på en teknisk högskola i Göteborg. Men Chalmers var också namnet på en tekniskt högtstående bil från Detroit.

Lärosätet och bilmärket har inte bara namnet gemensamt. Båda är uppkallade efter industrimagnater vars fäder utvandrat från trakten runt Aberdeen i Skottland. Högskolan har fått sitt namn från kanslirådet William Chalmers, som bland annat satt i ledningen för Ostindiska kompaniet, startade bomullsspinneri samt verkade för att Trollhätte kanal skulle byggas. Och bilmärket är uppkallat efter kassaapparatkapitalisten Hugh Chalmers. Mer om honom strax, men låt oss börja från början.
Edwin Ross Thomas (1850–1936) började 1896 tillverka små bensinmotorer. Meningen med motorerna var att man skulle kunna montera dem på vanliga, muskeldrivna cyklar och på så sätt förvandla dem till en sorts motorcyklar (men med tanke på den måttliga motoreffekten blev de nog snarare mopeder). Från 1898 tillverkade Thomas en trehjulig motorcykel på licens från det franska företaget De Dion-Bouton. Vid sekelskiftet började han bygga helt egna motorcyklar i sitt eget företag, E. R. Thomas Motor Company. Och 1902 började bolaget bygga bilar. E. R. Thomas Motor Company bytte senare namn till Thomas-Detroit Motor Company, troligen för att det i dåtidens Nordamerika fanns fler fordonstillverkare som hette Thomas och att Thomas i Detroit inte ville bli sammanblandat med dessa.

Jorden runt på 169 dagar
Det gick bra för företaget. År 1908 tyckte Thomas att man tillverkade tillräckligt bra bilar för att kunna köra dem nästan jorden runt. Således bestämde man sig för att ställa upp i biltävlingen New York to Paris Race med en bil av modellen Thomas Flyer. Som namnet antyder var tanken med tävlingen att de deltagande bilarna skulle köras från New York på USA:s östkust genom Nordamerika, Asien och Europa för att slutligen gå i mål i Paris. Färden från Nordamerika över till Asien skulle enligt planerna gå över Berings sund mellan Alaska och Ryssland. På den tiden ansågs det åtminstone teoretiskt möjligt att vintertid köra bil över sundet, något man nuförtiden inte kallt kan räkna med – bland annat beroende på att bilar blivit så mycket vanligare sedan 1908. Så långt som till Berings sund kom deltagarna dock inte. För att ta sig dit skulle bilarna ha behövt vägar, och sådana stod inte alltid att finna. Havet fick korsas med fraktfartyg i stället, men i Vladivostok fortsatte fordonen för egen maskin.
En bilresa från New York till Paris skulle väl vara ett stort äventyr även i dag. Och då är det ändå ingenting jämfört med vad det måste ha varit för 110 år sedan. Många av de människor som tävlingsdeltagarna mötte hade naturligtvis aldrig tidigare sett en bil. Mobiltelefoner eller GPS fanns som bekant inte. Asfaltsvägar, bensinstationer och verkstäder var inte heller sådant som de tävlande kunde förvänta sig. Trots detta lyckades tre av de sex deltagande bilarna ta sig fram till den franska huvudstaden. Och det märke som vann var Thomas-Detroit med föraren George Schuster (1873–1972) vid ratten.

Inga kassa bilar
Rätt förvaltad borde segern naturligtvis ha varit en ovärderlig hjälp i marknadsföringen av märket och av modellen Thomas Flyer, som ju efter tävlingen skulle ha kunnat kallas världens mest driftsäkra bil. Trots detta började Thomas-Detroits försäljning försämras under 1908. Men att märket hade potential, det märkte industrimagnaten Hugh Chalmers (1873-1932). Han var vid denna tid verkställande direktör för företaget National Cash Register Company (NCR), som tillverkade bland annat kassaapparater. NCR var ett välmående företag, men det var den framväxande bilindustrin som verkligen fick dollartecknen att lysa i kassakungens ögon. Chalmers köpte E. R. Thomas aktier i Thomas-Detroit 1908. Företagets och bilmärkets namn ändrades då till Chalmers-Detroit. År 1911 ändrades namnet igen och blev bara Chalmers. Märket fortsatte att ställa upp i tävlingar som skulle visa vilka pålitliga bilar man byggde.
Under 1910-talet lanserade Chalmers modellerna 30 och 40, som fick sina modellbeteckningar från det ungefärliga antalet hästkrafter som motorerna levererade. Det var inga billiga bilar, men kunderna kom ändå – åtminstone under de första åren. År 1922 köptes Chalmers upp av biltillverkaren Maxwell Motor Corporation, som i sin tur övertogs av Walter P. Chrysler, bilmärket Chryslers grundare. Märket Chalmers såldes under en kort tid av Chrysler men upphörde 1923.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”