söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: CGV blev Charron – men utan Charron

Bilar från A till Ö: CGV blev Charron – men utan Charron

12 december, 2018

Artikel. Fernand Charron (1866–1928) tyckte om när det gick fort framåt. Han
var framgångsrik både som tävlingscyklist och som racerförare. Dessutom hann han vara inblandad i flera av de franska bilmärken som förekom under 1900-talets första årtionden.

Charron tävlade för det franska märket Panhard & Levassor. Det gjorde också Léonce Girardot och Carl Voigt. År 1901 började de tre racerförarna bygga egna bilar i företaget Automobiles Charron, Girardot et Voigt SA (”Charrons, Girardots och Voigts automobiler AB”). Bokstäverna SA är förkortning av société anonyme, som ordagrant översatt blir ”anonymt sällskap”. Förkortningen innebär förstås inte att företag med ”SA” i namnet ville förbli okända. Det var en juridisk term som betydde att den som ägde aktier i ett sådant bolag inte hade någon skyldighet att redovisa detta – hen fick vara anonym. Det bilmärke som Charron, Girardot och Voigt byggde fick namnet CGV (begynnelsebokstäverna i de tre grundarnas efternamn).

Blev brittiskt bolag
år 1906 lämnade både Girardot och Voigt företaget, som då bytte namn till Automobiles Charron, Ltd. Eftersom automobiles är ett ord som förekommer i franskan kan man tro att även detta var ett franskt företagsnamn. De sista bokstäverna i namnet, Ltd, är dock en förkortning av det engelska ordet limited, som betyder ”begränsad”. Att detta inkluderas i ett företagsnamn betyder att det är fråga om en företagsform som innebär att bolagets ägare har ett begränsat ekonomiskt ansvar. Företagsformen motsvarar i flera avseenden det som i Sverige kallas aktiebolag. Charrons, Girardots och Voigts företag hade alltså inte bara bytt namn utan också ägare. Det nya bolaget hade sitt säte i London. Fabriken fanns fortfarande i Frankrike, men mycket tyder på att Charron inte längre hade särskilt mycket att säga till om i det företag som bar hans namn.
Den 20 april 1907 gifte han sig med Jeanne Clément. Hon var dotter till Adolphe Clément, grundaren av bilmärket Clément (senare Clément-Bayard). Mindre än en månad efter vigseln omkom Jeannes bror, racerföraren Albert Clément, när han tränade inför 1907 års franska Grand Prix. Adolphe Clément bad då Fernand Charron överta Alberts arbete som föreståndare för Clément-fabriken, vilket Charron accepterade.

Problematiska partnerskap
Det verkar dock som om Charrons relation till Clément (både den äldre och den yngre) försämrades med åren. År 1911 tog båda slut. Charron sade upp sig som fabriksföreståndare. Och samma år avslutades även äktenskapet med Clément den yngre.
Eftersom Charron (personen) inte längre hade kontroll över Charron (företaget) bestämde han sig för att starta ett helt nytt bilmärke. Med hjälp av kapital från franska företaget Compagnie Générale d’Électricité (”allmänna elektricitetsföretaget”), startade han 1911 bilmärket Alda. Det sägs att namnet var resultatet av en tävling i vilken det vinnande namnförslaget löd Ah! La délicieuse automobile! (på svenska ungefär ”Åh! Den förtjusande automobilen”), vilket förkortades ALDA. Släktskapet med Charron syntes framför allt på att även Alda hade kylaren bakom motorn, vilket gav motorhuven dess karakteristiska form.
Alda-fabriken låg i Puteaux utanför Paris, på rue Ampère. Denna gata var uppkallad efter fysikern André-Marie Ampère, vars efternamn också är enhet för elektrisk ström. Den elektriska kopplingen ter sig särskilt lämplig med tanke på att Compagnie Générale d’Électricité (CGE) var delägare. Detta företag skulle för övrigt på fyrtiotalet komma att tillverka ett elbilsmärke vid namn CGE (dock inte i fabriken på Ampère-gatan).
För bilmärket Charron gick det bra även utan Charron. Förutom de dyrare modellerna byggde man också den populära lilla bil som kallades Charronnette (diminutiv av ”Charron”) och som under första världskriget användes av den franska armén. Det brittiska bolaget tillverkade förresten inte bara en fransk Charron. Företaget hade nämligen under kriget köpt aktiemajoriteten i W. S. Laycock, Ltd. Denna firma, som grundades 1884 av William Samuel Laycock, tillverkade tågtillbehör i staden Sheffield. I Charrons ägo blev W. S. Laycock också biltillverkare. Men bilmärket Charron-Laycock hade förutom namnet och ägaren ingenting gemensamt med franska Charron. Den franska Charron-bilen importerades till Storbritannien, vilket fick till följd att två av de bilmärken som 1920-talets brittiska bilköpare kunde välja mellan var Charron och Charron-Laycock.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”