söndag 24 mars
300 miljarder i välgörenhet går till …

300 miljarder i välgörenhet går till …

12 december, 2018

Krönika. Jag ska få möjligheten att skänka bort pengar idag, i det stora formatet.
Det är modernt.

Samtidigt är det ett kul tankeexperiment och viktig träning inför framtiden, eftersom det är en sån världsordning vi graviterar mot – där företag och företagsledare är så stora och förmögna att de konkurrerar med de flesta stater i påverkan och inflytande, och allt fler tidigare statliga ansvarsområden tas över av privata aktörer.
Själva får vi ansvar för att betala in vår egen pension, liksom för att organisera och fördela stödinsatser.
Kanske står även lösningen på vår hotade demokrati att finna här? Kanske blir även det en marknadsfråga vad det lider – där megabolagen avföljs och väljs bort om de inte sköter sig?
Vissa saker har vi avreglerat med flit och resten av allt som hänt har skett utom vår direkta kontroll, när ny teknik suddat ut tidigare gränser och begränsningar.
Fördelningspolitik till exempel är ju en sympatisk idé, men den har blivit allt svårare att få till i verkligheten. Det finns liksom allt mindre att fördela, och färre påtryckningsmedel.
Vad som finns är mega-bolag, som är väldigt tydliga med att de har världen som marknad, men är inte lika intresserade av att betala skatt överallt. De har bevisligen cash över eftersom de kan drabbas av helt ofattbara böter utan att det påverkar dem det minsta.
Googles skadestånd från EU på 45 MILJARDER kronor rann av som vatten på en gås (hittade man ens av gåsen?), och det säger väl en del, visst?
Så inte undra på att bolagen har råd att bättra på imagen via lite CSR-arbete – förkortning för Corporate Social Responsibility. Och tro inte att det det går nån skiljelinje mellan Zuckerberg och Facebook, mellan Bill Gates och Microsoft eller mellan Elon Musk och Tesla.
Antingen tror vi att just det här århundradets rikaste företagsledare har bättre moral än alla Rockefellers och Morgans och Carnegies från det förra – eftersom de donerar bort enorma mängder pengar, eller så har de bara större marginaler och en förståelse för ovanstående, att de ÄR sina bolag.
Men, fortfarande ... det här med skatt är ju dubbelt. Till att börja med är det ju en trevlig idé, att hjälpas åt med våra grundläggande behov, men när det där konceptet kommer alltför nära en själv – när det faktiskt är dags att pynta – så är det ju inte lika roligt längre.
Det är ju bara att erkänna – och Mona Sahlins klassiska oneliner om att ”det är häftigt att betala skatt” lyfte mycket riktigt aldrig.
Det här älskar konservativa högermänniskor att höra – att även vänsterpatrask försöker betala så lite skatt som möjligt. Det skulle nämligen betyda, isåfall, att de själva inte är värre än några andra – bara mycket rikare, någonting de för övrigt tycker är väl förtjänt.
Men, vilka ska då få, av mig? Det här är svårare än man kan tro, när jag ställs inför samma dilemma som varje kommun, landsting och region. Ska man betala för ytterligare en ambulans idag eller ska man satsa på utveckling som kan ge två ambulanser i morgon? Det rimliga svaret brukar bli – både och:
1) Skolor och utbildning i utvecklingsländer. Jag får helt enkelt tro på Hans Rosling här, som menade att om flickorna i ett samhälle får gå i skolan så löser sig det mesta som effekt av det. Jag slänger in, vad ska vi säga ... 100 miljarder? Till UNICEF kanske, i samarbete med nån kvinnlig IT-miljardär.
2) Jag hittar en start up-hub som bara jobbar med innovationer kring förnybar energi. Även här låter väl 100 miljarder som en bra start. Northvolt i Skellefteå kan få några miljarder de med, om de lovar att inget råkar sippra ner till hockeylaget.
3) Mina sista 100 miljarder ska göra nytta i sanningens tjänst. Jag ger dem till New York Times, världens viktigaste journalistiska redaktion – för dem att ansvara för och fördela i arbetet att återställa respekt för vad som är fakta och inte, sant och falskt. (Här ser jag också att jag kan förhandla till mig ett corner-office i Times-byggnaden, men det är jag väl värd, isåfall. No?)

Benny: Jag tror det är din tur att ”dela ut julklappar” till kändisar som förtjänar en klapp eller så. Här får tomten vara elak, som du vet. Vilka paket finns under granen?

NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”