lördag 24 augusti
Köpläge på fastighetsmarknaden i Umeå

Köpläge på fastighetsmarknaden i Umeå

5 december, 2018

Artikel. Umeå är den stad i norra Sverige där det byggs flest bostäder per år, men under 2018 har privatbostadsmarknaden blivit allt mer avvaktande. Många av stadens mäklare vittnar om en osäkerhet bland köparna på marknaden, men frågan är om den osäkerheten verkligen är befogad.
– Som vi ser det är det köpläge på marknaden, men just nu känns det som att många inte riktigt vågar ta några beslut, menar de mäklare som Bil & Bostad har kontaktat.

Fastighetsmarknaden är en marknad som alla marknader, den styrs av utbud och efterfrågan. Det ena följer med det andra, som hunger efter brist på föda. Efterfrågan, i sin tur, påverkas i huvudsak av tre underliggande faktorer – gynnsamma räntenivåer, god inkomstutveckling och en växande befolkning.
Av naturliga skäl är det dessa faktorer som formar förutsättningarna för bostadsbyggande på en kommuns fastighetsmarknad. När förutsättningarna är gynnsamma för marknaden blir det helt sonika av intresse ur ett planeringsperspektiv, att förstå vilka faktorer som påverkar villkoren för kommunen i fråga.

Annan marknad i Umeå
Umeå är ett passande exempel av flera anledningar. Med en uttalad målsättning om att staden ska växa till 200 000 invånare till år 2050 finns ett ständigt krav på en ökad nyproduktionstakt, både vad gäller nya bostäder och nya arbetsplatser.
Flera nationella och internationella aktörer har etablerat sig i Umeå sedan planerna upprättades, där Ikea kanske är den mest omskrivna. Den här utvecklingen bedöms också vara en förutsättning för att nå de högt ställda tillväxtmålen.
Under de senaste tre åren har produktionstakten sedermera överstigit 1000 bostäder per år, en nivå som inte noterats sedan finanskrisen. Kort sagt borde förutsättningarna vara goda för en hög transaktionsvolym, men speglar det verkligheten på dagens fastighetsmarknad?
– Vi får många frågor från folk som känner sig villrådiga, berättar Sara Stenlund, fastighetsmäklare på Boporten. Man blir nästan som en psykolog som försöker lugna. Men det finns helt klart en osäkerhet bland köpare i dagsläget, som egentligen är helt obefogad. Som vi ser det är det köpläge på marknaden, men just nu känns det som att många inte riktigt vågar ta några beslut.
Hon får medhåll av Peter Lindeberg, från Mäklarringen, som fortsätter.
– Det är mycket psykologi inblandat, menar han. När det skrivs om fastighetsmarknaden skrivs det ofta om läget i Stockholm, vilket ger folk en ganska ensidig bild av marknaden, en bild som kan vara helt felaktig sett till den marknad som verkligen finns här i Umeå.

Fler lägenheter
I augusti 2017 noterades en ny rekordnivå för bostadsrätter i kommunen, på 31 400 kronor per kvadratmeter. Men under den andra halvan av 2017 var annars bostadsmarknaden en skakig historia, både i Umeå och i resten av landet. När historien sedan upprepades i början av 2018, med sjunkande priser som till slut nådde bottennoteringen 25 700 kronor per kvadratmeter i mars, trodde kanske många att trenden skulle fortsätta neråt. Men därefter verkar det ha vänt. Sedan dess har stigningen varit försiktig, men tydlig, enligt uppgifter från Svensk mäklarstatistik. Fram till de tre senaste månaderna, då prisutvecklingen har dippat något, med 0,4 procents sänkning.
– Det säljs fortsatt många mindre lägenheter, förklarar Peter Lindeberg, det finns framförallt många tvåor som ligger ute till försäljning nu. En av anledningarna till den här trenden är naturligtvis att det har byggts många tvåor i Umeå under de senaste åren. Men samtidigt är det också lägenheter som är ämnade för en yngre målgrupp. Det här är vanligtvis en målgrupp som inte har så mycket pengar, ofta saknar erfarenhet, och därför lätt kan bli oroliga och vilja sälja snabbt.
Sara Stenlund utvecklar.
– Med tanke på hur mycket Umeå växer, och hur låg arbetslösheten är, borde det vara tvärtom. Det borde vara fler som köper än vad det är i dagsläget, det är vår känsla. Statistiskt sett talar ingenting för att man ska vara osäker som marknaden ser ut just nu, understryker hon.
– Det finns mycket osäkerhet i dagens samhälle, funderar hon vidare, med regeringsläget och allt vad det innebär, och det gör ju också att marknaden kan kännas osäker. Det är en känsla som lätt sprider sig. Vi som är mäklare vet ju att räntan inte kommer att stiga mycket, och frågar man bankerna säger de samma sak, men de som inte är insatta vet ju inte det, säger Sara Stenlund.

Rekordlåg ränta
Reporäntan är Riksbankens styrränta sedan 1994. Det är den ränta som bankerna kan låna eller placera till i nationens riksbank. Sedan februari 2016 har den legat på rekordlåga -0,50 procent. Enkelt förklarat baseras beslut om reporäntan på förväntningar om den framtida inflationsutvecklingen. Det innebär att Riksbanken kan höja reporäntan om de bedömer att de behöver dämpa det framtida inflationstrycket. Eftersom bankernas utlåningsräntor följer reporäntan skulle en sådan höjning troligtvis medföra en minskad investeringsvilja, dämpad konsumtion och sjunkande börskurser. Det här skulle i sin tur minska den allmänna efterfrågan och då även dämpa inflationen. Men Sara Stenlund och Peter Lindegren vill båda poängtera att vi inte är där än.
– För tillfället upplever vi en bra villamarknad. Treor och fyror går också bättre än tidigare. Många upplever kanske att priserna är höga just nu, men vi sätter inte överdrivet höga priser, utan priserna är rimliga utifrån de förutsättningar som finns på marknaden, försäkrar Sara Stenlund, innan Peter Lindeberg får sista ordet.
– Problemet blir att man som köpare tror att man kan lägga vilka bud som helst, men i slutändan är det en fråga om utbud och efterfrågan, och så har det alltid varit. Det har hänt mycket på fastighetsmarknaden i Umeå, försäljningen har ökat och priserna har gått upp. Men nu är det som om köparna väntar sig en kris, att det ska bli gigantiska ränteökningar och att priserna ska gå ned, men jag har svårt att tro att det ska hända. Räntan kommer att höjas framöver, men då handlar det i så fall om små ökningar, avrundar han.

JIMMY WIDERLUND

Läs mer