torsdag 23 maj
Bilar från A till Ö: Centaur – hybrider med historiska anor

Bilar från A till Ö: Centaur – hybrider med historiska anor

14 november, 2018

Artikel. När det i bilsammanhang talas om hybrider brukar det handla om bilar som kombinerar två olika sorters motorer – oftast förbränningsmotor och elmotor. De bilar som det nu ska handla om var inte hybrider i denna bemärkelse. Däremot var de uppkallade efter mytologiska hybrider.

Två välkända figurer i grekisk mytologi är Minotauros och Kentauros. Minotauros var ett monster med människokropp och tjurhuvud. Namnet kommer från grekiskans tauros, som betyder ”tjur”, och Minos, som enligt grekiska legender var den förste kungen av Kreta, den ö där mytens Minotauros levde. (Kreta förknippas för övrigt så mycket med just denne Minos att kretensisk bronsålderskultur ofta kallas minoisk kultur.) Eftersom namnet Minotauros innehåller så tydliga morfem skulle man kunna tro att en Kentauros lika lätt skulle kunna styckas. Så är dock inte fallet.
Enligt myten kom Kentauros till världen på följande sätt: Mannen Ixion hade begått mord och var därför hatad bland människorna. Guden Zeus förbarmade sig över Ixion, men kom att misstänka att Ixion åtrådde Hera (som var Zeus hustru). Zeus satte Ixion på prov genom att skapa ett Hera-format moln. Zeus misstankar visade sig vara befogade. Ixion fortplantade sig med molnet, som därefter födde avkomman Kentauros.

Kuslig korsning
Man kan ana att Ixion inte var den bästa av faderliga förebilder, vilket kanske bidrog till att också Kentauros fick besynnerliga böjelser. Enligt en version av myten parade sig Kentauros med ston. Dessa födde inte föl utan kentaurer, alltså varelser som hade bål och ben som hos en häst, men där hästens hals skulle ha suttit stack det i stället upp en människas överkropp. Enligt en annan version av myten uppstod arten kentaurer redan i samband med Ixions beblandelse med molnet, vilket alltså skulle innebära att Kentauros själv var en kentaur.
Några århundraden före Kristi födelse sammanställde den grekiske författaren Palaephatos (som troligen är en pseudonym) ett antal ”naturliga” förklaringar till olika grekiska myter. Konceptet kentaurer förklarar Palaephatos med att människor i kulturer som ännu inte tämjt hästar fick syn på ryttare till häst. I linje med denna hypotes lanserade Palaephatos en förklaring till ordet kentaur. Enligt Palaephatos betydde ordet ungefär ”tjurspetsare” eller ”tjurgenomborrare”. Ordet skulle enligt förklaringen ha uppkommit efter att beridna jägare hade dödat en flock nötkreatur och därvid gjort djupt intryck på åskådare som inte var vana vid människor som satt på hästar.
I likhet med sin förfader Ixion ansågs kentaurerna vara moraliskt lågtstående. De var emellertid starka, och det är kanske detta som ett antal biltillverkare tagit fasta på när de givit bilmärken, bilmodeller och versioner av modeller namnet Centaur. De flesta av Centaur-bilarna var nämligen sportbilar.
Den första Centaur-bilen var dock inte särskilt sportig. Det var en encylindrig liten bil som byggdes av den brittiska cykeltillverkaren Centaur under åren 1900 och 1901. I USA tillverkades under åren 1902 och 1903 elbilsmärket Centaur. Enligt vissa uppgifter byggdes i Tjeckoslovakien 1932 en Centaur. Den serietillverkades aldrig. Serieproducerad blev inte heller den Centaur som John Palermo byggde i USA på 1950-talet. En sportvagn var det, däremot. En öppen bil med svansmotor, närmare bestämt.

Plastkentaur
En annan sportbils-Centaur tillverkades i Australien i elva exemplar i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Och under åren 1974 till 1977 såldes en brittisk sportbil som kallades Centaur. Den hade kaross av glasfiberarmerad plast och var en så kallad kit car, vilket innebar att den såldes som byggsats.
Från Storbritannien kom även en annan Centaur. Det var cabrioletversionen av Vauxhall-modellen Cavalier (vars namn för övrigt betyder ryttare). Kevin Bricknall, ordförande i den brittiska Vauxhall-veteranbilsföreningen Cavalier and Chevette Club, gillar inte namnet.
– Som val av namn på en sportig, välkonstruerad, attraktiv, fin cabriolet passade det inte riktigt Cavalier, tycker han.
General Motors, som ägde bilmärket Vauxhall, verkade dock ha tyckt om namnet. GM behöll nämligen namnet, påpekar Bricknall, och återanvände det 1988 på en konceptbil som var en kombinerad minibuss och pickup. Av alla kända Centaur-bilar är nog GM:s konceptbil den som mest gjorde skäl för namnet – den var verkligen en hybrid.
Under åren 1980 till 1985 tillverkades i USA en sportbil med retrodesign. Den kallades Centaur, vilket också var namnet på den amerikanska Lotus Seven-kopia som byggdes under åren 1985 och 1986.
Slutligen ska här nämnas att det under åren 1956 till 1964 fanns ett brasilianskt bilmärke som kallades Centaurus.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.