söndag 24 mars
Världens byggnader: Pyramiden i Cholula

Världens byggnader: Pyramiden i Cholula

7 november, 2018

Artikel. Pyramider förknippar nog de flesta främst med Egypten, men denna sorts byggnader finns över hela världen. Och den största hittar man i Mexiko.

En pyramid är en byggnad, normalt med en kvadratisk bas och med sidor som sluttar inåt och möts i samma punkt. Den stora pyramiden i Cholula i Mexiko, även kallad Tlachihualtepetl, anses vara den största pyramiden i världen. Cheopspyramiden är förvisso mer än dubbelt så hög, men sett till volym är pyramiden i Cholula nummer ett.
Konstruerandet påbörjades cirka 300 år f kr, och pyramiden och området, som tros ha fungerat som ett religiöst centrum, byggdes på under århundradena.
Under 700-talet övergavs pyramiden. När de spanska erövrarna kom till området på 1500-talet hade den täckts av jord och växtlighet och liknade ett berg – Tlachihualtepetl ska för övrigt betyda just ”människoskapat berg”. Spanjorerna uppförde en kyrka på toppen av berget/pyramiden i slutet av 1500-talet, och denna kyrka står kvar än idag.
Det var först i slutet av 1800-talet som pyramiden återupptäcktes, och under 1900-talet skedde flera utgrävningar och undersökningar av pyramiden och det närliggande området. Idag är platsen ett populärt turistmål.
Ävern om Guinness rekordbok listar pyramiden som den största i världen råder viss oenighet kring om den verkligen är det. Dels är det oklart om den understa delen är en del av konstruktionen eller en naturlig förhöjning, dels påstås det finnas en större pyramid i Bosnien; denna anser dock en i stort sett enig forskarkår vara ett naturligt skapat berg och inget annat.

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”