söndag 24 mars
Enkla åtgärder för ett säkrare hem för små barn

Enkla åtgärder för ett säkrare hem för små barn

7 november, 2018

Artikel. Små barn är underbara, men också väldigt nyfikna. Nyfikenheten kan i värsta fall leda till olyckor i hemmet om föräldrarna inte har uppsikt när småttingarna undersöker allt de kommer åt. Här är några tips på hur man gör hemmet barnsäkert.

Varje år skadas 60 000 barn mellan noll och sjutton år i hemmet så pass allvarligt att det är nödvändigt att söka akut vård. Att ha bättre uppsikt och att barnsäkra hemmet är enkla och viktiga åtgärder för att minska olyckor bland små barn. De flesta olyckorna sker i köket, badrummet och sovrummet, visar statistiken.
– En vanlig orsak till fallolyckor är att barnet rullar av skötbordet. Eftersom många barn ligger på skötbordet flera gånger varje dag är det lätt att glömma bort hur viktigt det är att aldrig släppa uppsikten över barnet ens för några sekunder, säger Alexandra Gahnström, försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.
Ofta har man skötbordet i badrummet där hårda klinkergolv är vanliga. Vet man att man kommer behöva släppa uppsikten kan det vara en bra idé att istället byta på golvet.
Barn är nyfikna och utvecklingen går fort. De lär sig genom att undersöka och pröva sig fram och vill gärna härma mamma och pappa, och också laga mat eller byta lampa. När barnet lär sig stå och gå når det upp till fler saker som kan välta och det blir fler saker barnet kan klättra upp på – och ramla ner från. Att fästa bokhyllorna mot väggen, skaffa hällskydd till spisen och skydda eluttagen är enkla men viktiga åtgärder för att minska risken för skador.
JONNY BERGGREN

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”