lördag 20 juli
En influencer ska credda oss!

En influencer ska credda oss!

7 november, 2018

Krönika. Har ni märkt hur mycket engelska ord och uttryck som omger oss i vardagen? Hur länge sedan var det du såg en skylt i ett skyltfönster där det står REA! Eller ännu hellre REALISATION! Nej, det står SALE på skyltarna och hade det stått Realisation hade hjärnan din kanske översatt till svenskans ”förverkliga.”

Vi är så vana vid engelska ord att vi tycker att de är svenska. Ingen säger väl att de har köpt lådvin till fredagen eller hur? Nej, de har köpt bag-in-box.

After work!
Visst gillar engelsmän att gå på puben men där i England finns det ingenting som heter after work, eller AW som vi nu förkortar det. Det är en svensk uppfinning och det är bara vi som säger så. Det är lika svenskt som bostongurka, som de aldrig hört talas om i USA, än mindre än i Boston.
Var ni på Nolia Beer? Ja det var namnet på en ölmässa på Nolia för några lördagar sedan och givetvis skrev ”Vän av ordning” en insändare i VK och klagade på att man inte hade hade skrivit det på svenska. Nolia Öl! Ja i Tyskland där mycket av ölet kommer ifrån betyder öl – olja. Så beer var nog bättre den här gången.

Green hamburgers
Det är ofta mycket folk på hamburgerstället Max vid gågatan och Utopia. Där står folk och knappar in sina beställningar på manicker en bit ifrån kassan och de flesta menyerna är förstås på engelska. Naturligtvis undviker jag de där utan går direkt till kassan och säger: ”Jag vill ha ostburgare med påmmfritt.” Jag menar hur amerikanskt företaget än vill vara så kommer det ju faktiskt från Luleå. Men ge dig inte i snack med ungdomarna: Då börjar de prata om environment, functional food och andra påhitt som ska rädda världen. Max tänker nämligen lika mycket på klimatet som Isabella Lövin kan jag lova. Sustainability är deras sales-strategy. Hållbara hamburgare!

Doggy-bags?
En trappa upp i Utopia finns ett helt gäng restauranger som ryms under den gemensamma skylten: Foodcourt. Jag köper uttrycket eftersom jag sett det i shoppingcenter jag har varit på i Dubai, Bangkok eller Kuala Lumpur. Det gör att Umeå känns lite mer uppdaterat om man säger. De flesta av de där restaurangerna serverar enligt buffé-metoden. Du får själv ta för dig hur mycket du vill. Det är alltså inte här du ska fråga. ”Har ni doggy-bags” för tanken är väl inte att du ska ta hem maten din till hela släkten!
Sånt kan du ägna dig åt på restauranger där de serverar tallriken vid bordet. Som när du får en plankstek på Lottas. Men lämna då kvar brädan!

Konferenstöntarnas paradis
I varje kurs- och konferenslokal där politiker, kommungubbar eller inhyrda experter ska framträda frodas en särskild sorts engelska som anpassats för just dessa sammanhang: ”Det är vår HR som håller i redovisningen av de brainstormingmöten vi haft under hösten och samlar koncepten till vår nya influcenser vi har anlitat. Ja, ni kanske känner igen henne från Paradise Hotel där hon var med 2012 och hon ska branda vårt varumärke med boost-marketing. Vi slutar alltså med native advertising och hoppas på vår influencer som pushar vårt corporate thinking i sin blogg, i sin pod samt på insta som är ständigt online. När vi tar vår bensträckare vill vi att ni bondar med influencern och tar egna selfies. Boosta your own personality! Social advertising blir alltså vår nya best practice! Jo ni får förstås en goodie-bag från våra sponsors innan ni går.”

Tack för briefingen!
Är det nödvändigt med så många engelska ord och uttryck i svenskan? De som jobbar i näringslivet verkar särskilt benägna att prata på ett språk uppblandat med engelska uttryck. Jo, vi lever ju i en global värld och jobbar man som personalchef i ett större företag heter man numer HR. (human resource). Att röra sig med engelska uttryck är också nåt som tjänstemän och politiker i våra kommuner gärna tar efter. Man har inte sammanträde längre, man har ”meeting”. Kamrern är ”controller” och personalen ska ”briefas” om ditt och datt. Vi använder engelska uttryck så ofta att de flyter ovanpå vårt eget modersmål. Att känna sig själv kallas mindfulness och bor du i en etta ägnar du dig åt compact living. Ska Björklöven byta coach?
Västerbottensnytt avslutar ofta sina sändningar med att programledaren säger: ”Gå in på vår app så kan du läsa mer inside.” Vad betyder app? Jag fick googla ordet och där stod ”applikation.” För tio år sedan hette det hemsida. Men det var länge sedan, eller hur!

Ja du Nicklas. Du vet att jag är sen i utvecklingen när det gäller att köpa grejer på nätet. Jag har inte ens Swish som betalningsfunktion. Helst vill jag ha pengarna i madrassen. Kommer någonsin internet att krascha?

BENNY KARLSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.