lördag 20 juli
Bilar från A till Ö: Celica – himmelsk rallystjärna

Bilar från A till Ö: Celica – himmelsk rallystjärna

7 november, 2018

Artikel. Bilar från A till Ö har tidigare handlat om Toyota-modellen Carina. På samma bottenplatta som Carina byggdes Celica, som det nu ska handla om. Även om de hade olika temperament var det mycket som de båda systrarna hade gemensamt. Båda hade namn med astronomiska associationer. Båda bilarna presenterades 1970. Och båda skulle komma att leva länge innan de till slut fick komma till bilhimlen.

Det latinska ordet caelum betyder ”himmel”. I klassiskt latin uttalades detta ”kajlom”, men i medeltidslatinet hade uttalet förändrats så att vokalkombinationen ae uttalades mer som e (eller ä) än som aj. Ordet har också stavats coelum, vilket troligen beror på att även bokstäverna oe hade börjat uttalas mer och mer som e (eller ä). När e- eller ä-ljudet ingick i uttalet av ett ord visste folk därför ofta inte om det skulle stavas med ae, e eller oe. Antalet människor som chansade på att caelum skulle stavas med oe var tydligen tillräckligt stort för att även denna stavning skulle bli etablerad.
I moderna språk har stavningen med e överlevt och givit upphov till ord som italienskans och spanskans celeste, italienskans celestiale, engelskans celestial och franskans céleste (som alla betyder ”himmelsk”). Från det latinska substantivet caelum (coelum) kommer adjektiven caelicus/coelicus (maskulinum) och caelica/coelica (femininum), som betyder ”himmelsk”. Det latinska adjektivet har på spanska blivit célico (maskulinum) och célica (femininum). Och den feminina formen av det spanska adjektivet (minus accenttecknet över e:et) har blivit ett modellnamn hos en japansk biltillverkare.

Skulle bli en stjärna
– Celica är det spanska ordet för himmelsk, vilket också ska symbolisera en stjärna. Celica var helt enkelt utvecklad som den stjärna den sedermera blev, såväl i rally- och tävlingskretsar som försäljningsmässigt, förklarar Erik Gustafsson, presschef på Toyota Sweden AB.
– Ursprungsplanen för Celica var helt enkelt att skapa en ”tusenstjärna”, en modell som både svarade upp körmässigt till sitt sportiga utseende samtidigt som den erbjöd bra utrymme och hög komfort för vardaglig användning, dessutom till ett tillgängligt pris.
Det var ett himla skryt, kan man tycka. Men Erik Gustafsson anser sig ha fog för att höja Celica till skyarna.
– Modellen levde i sju generationer under 35 år och såldes i fler än fyra miljoner exemplar, förklarar han.
Till Celicas stjärnstatus bidrog de tävlingsframgångar som skördades av värstingversionen GT-Four, som kom 1986. I namntillägget GT-Four är GT förkortning av de italienska orden gran turismo, som ordagrant översatt blir ”stor turism” men som brukar användas för att beskriva bilar som är både snabba och bekväma. Det engelska ordet four (”fyra”) anger att bilen var fyrhjulsdriven. Celica GT-Four skapades som en så kallad homologiseringsbil. För att få ställa upp i rally-VM måste en biltillverkare bygga inte bara den bil som ska köras i själva tävlingen utan också ett antal ”vanliga” bilar som är till salu. Att bygga bilen i tillräckligt många exemplar för att den ska få delta i tävlingarna kallas homologisering.

Vinnare från Vännäs
GT-Four-förare har kommit först i många deltävlingar i rally-VM. I Svenska Rallyt segrade Celica tre gånger i rad i början av 90-talet. År 1992 och 1993 var värmlänningen Mats Jonsson vinnare på sin mammas gata (eller snarare sin mammas skogsvägar), men 1994 vann en västerbottning. Det var Vännäs och Umeås ”egen” rallystjärna Thomas Rådström som såg till att Celican celebrerades som den snabbaste bilen.
Som vi sett i tidigare delar av Bilar från A till Ö ville Toyotas namngivningsansvariga på 1960- och -70-talen gärna se modellnamn som började på bokstaven C, till exempel Corona, Corolla, och Carina. Modellnamnet fick också gärna ha anknytning till himlavalvet (Carina är exempelvis uppkallad efter en stjärnbild). Om namnet dessutom var ett latinskt ord så kunde det i Toyotas tycke inte bli så mycket bättre. Med namnet Celica lyckades Toyota inte bara uttala en självuppfyllande (?) profetia utan också uppfylla de flesta av sina kriterier på en lyckad namngivning. Namnet började på C och betydde ”himmelsk”. Och även om Toyota säger sig ha tagit namnet från spanska är ordets latinska ursprung alldeles stjärnklar.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.