söndag 24 mars
Bilar från A till Ö: Celica – himmelsk rallystjärna

Bilar från A till Ö: Celica – himmelsk rallystjärna

7 november, 2018

Artikel. Bilar från A till Ö har tidigare handlat om Toyota-modellen Carina. På samma bottenplatta som Carina byggdes Celica, som det nu ska handla om. Även om de hade olika temperament var det mycket som de båda systrarna hade gemensamt. Båda hade namn med astronomiska associationer. Båda bilarna presenterades 1970. Och båda skulle komma att leva länge innan de till slut fick komma till bilhimlen.

Det latinska ordet caelum betyder ”himmel”. I klassiskt latin uttalades detta ”kajlom”, men i medeltidslatinet hade uttalet förändrats så att vokalkombinationen ae uttalades mer som e (eller ä) än som aj. Ordet har också stavats coelum, vilket troligen beror på att även bokstäverna oe hade börjat uttalas mer och mer som e (eller ä). När e- eller ä-ljudet ingick i uttalet av ett ord visste folk därför ofta inte om det skulle stavas med ae, e eller oe. Antalet människor som chansade på att caelum skulle stavas med oe var tydligen tillräckligt stort för att även denna stavning skulle bli etablerad.
I moderna språk har stavningen med e överlevt och givit upphov till ord som italienskans och spanskans celeste, italienskans celestiale, engelskans celestial och franskans céleste (som alla betyder ”himmelsk”). Från det latinska substantivet caelum (coelum) kommer adjektiven caelicus/coelicus (maskulinum) och caelica/coelica (femininum), som betyder ”himmelsk”. Det latinska adjektivet har på spanska blivit célico (maskulinum) och célica (femininum). Och den feminina formen av det spanska adjektivet (minus accenttecknet över e:et) har blivit ett modellnamn hos en japansk biltillverkare.

Skulle bli en stjärna
– Celica är det spanska ordet för himmelsk, vilket också ska symbolisera en stjärna. Celica var helt enkelt utvecklad som den stjärna den sedermera blev, såväl i rally- och tävlingskretsar som försäljningsmässigt, förklarar Erik Gustafsson, presschef på Toyota Sweden AB.
– Ursprungsplanen för Celica var helt enkelt att skapa en ”tusenstjärna”, en modell som både svarade upp körmässigt till sitt sportiga utseende samtidigt som den erbjöd bra utrymme och hög komfort för vardaglig användning, dessutom till ett tillgängligt pris.
Det var ett himla skryt, kan man tycka. Men Erik Gustafsson anser sig ha fog för att höja Celica till skyarna.
– Modellen levde i sju generationer under 35 år och såldes i fler än fyra miljoner exemplar, förklarar han.
Till Celicas stjärnstatus bidrog de tävlingsframgångar som skördades av värstingversionen GT-Four, som kom 1986. I namntillägget GT-Four är GT förkortning av de italienska orden gran turismo, som ordagrant översatt blir ”stor turism” men som brukar användas för att beskriva bilar som är både snabba och bekväma. Det engelska ordet four (”fyra”) anger att bilen var fyrhjulsdriven. Celica GT-Four skapades som en så kallad homologiseringsbil. För att få ställa upp i rally-VM måste en biltillverkare bygga inte bara den bil som ska köras i själva tävlingen utan också ett antal ”vanliga” bilar som är till salu. Att bygga bilen i tillräckligt många exemplar för att den ska få delta i tävlingarna kallas homologisering.

Vinnare från Vännäs
GT-Four-förare har kommit först i många deltävlingar i rally-VM. I Svenska Rallyt segrade Celica tre gånger i rad i början av 90-talet. År 1992 och 1993 var värmlänningen Mats Jonsson vinnare på sin mammas gata (eller snarare sin mammas skogsvägar), men 1994 vann en västerbottning. Det var Vännäs och Umeås ”egen” rallystjärna Thomas Rådström som såg till att Celican celebrerades som den snabbaste bilen.
Som vi sett i tidigare delar av Bilar från A till Ö ville Toyotas namngivningsansvariga på 1960- och -70-talen gärna se modellnamn som började på bokstaven C, till exempel Corona, Corolla, och Carina. Modellnamnet fick också gärna ha anknytning till himlavalvet (Carina är exempelvis uppkallad efter en stjärnbild). Om namnet dessutom var ett latinskt ord så kunde det i Toyotas tycke inte bli så mycket bättre. Med namnet Celica lyckades Toyota inte bara uttala en självuppfyllande (?) profetia utan också uppfylla de flesta av sina kriterier på en lyckad namngivning. Namnet började på C och betydde ”himmelsk”. Och även om Toyota säger sig ha tagit namnet från spanska är ordets latinska ursprung alldeles stjärnklar.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”