lördag 20 juli
Spel: Spintires: Mudrunner – American Wilds Edition

Spel: Spintires: Mudrunner – American Wilds Edition

31 oktober, 2018

Artikel. Vi gräver ner oss i den nya upplagan av lastbils- och terrängkörningsspelet Spintires: Mudrunner.

Spintires blev något av en otippad framgång när det släpptes 2014, och 2017 kom vidareutvecklingen Spintires: Mudrunner. Dessa terrängkörningssimulatorer lät en framföra ryska terräng- och lastfordon i Sibirien och lovordades för sin realistiska fysik.
Denna nya upplaga låter en köra även i Nordamerika och adderar fordon från lastbilstillverkaren Western Star, Hummer, Ford med flera. American Wilds Edition säljs som en komplett utgåva av spelet med alla tillägg inkluderade eller som en expansion för den som redan har originalspelet.
De uppdrag man har är på pappret enkla, som att ta sig till en viss plats på kartan. Men utan vägar att köra på, eller med riktigt, riktigt, dåliga sådana, är det långt ifrån lätt. Lera, ojämn terräng, vattendrag och mörker är alla saker som kan orsaka fastkörningar och fordonsfel.
Att köra (för oss i Sverige) udda ryska fordon såväl som amerikanska diton i den oländiga terrängen är både kul och smått fascinerande då spelets fordons- och terrängfysik verkligen imponerar. Vartenda hinder känns och måste planeras inför. Sättet man flyttar runt kameran för att kunna se omgivningen fungerar bra. Vad gäller grafiken är den också bra, om än något blekgrå.
Dock önskade jag många gånger en ångrafunktion. Även om jag förstår att det är en del av tanken att man ska låta fordonen assistera varandra om man till exempel kör fast, så kan ett enda misstag kosta så pass mycket i tid och besvär att man tappar suget att fortsätta, åtminstone för stunden.
Har man tålamodet och intresset är spelet absolut värt att testa. Det är utmanande men också välgjort, originellt och innehållsrikt.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska ord på bokstaven O

Artikel. Vad är offentlighetsprincipen?
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Regering och andra myndigheters verksamhet ska med andra ord vara så öppen som möjligt. Offentlighetsprincipen är en viktig princip, som i Sverige skyddas av grundlag.
Enskildas rätt att ta del av allmänna handlingar finns lagstadgad i tryckfrihetsförordningen, vilken är en av våra grundlagar. Att offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar finns i vår grundlag medför särskilt skydd, eftersom svensk grundlag är svårare att ändra än andra lagar.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på flera sätt, bland annat genom att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är en handling som förvaras hos en svensk myndighet och som är inkommen till eller upprättad av myndigheten, till exempel blir en dom en allmän handling när den har meddelats.
Viss information omfattas dock enligt offentlighets- och sekretesslagen av sekretess. När du begär ut en handling gör myndigheten skyndsamt en sekretessprövning. Om myndigheten finner att sekretess gäller får du ett beslut som du kan överklaga. I annat fall lämnas handlingen ut.
Att rättegångar i de flesta fall är offentliga och därmed öppna för allmänheten är också ett uttryck för offentlighetsprincipen.
Tack vare offentlighetsprincipen har du alltså till exempel rätt att från kommunen begära att få se ett beslut, närvara vid en rättegång i domstol eller via Lantmäterimyndigheten få veta vem som äger en fastighet.