söndag 24 mars
Spel: Spintires: Mudrunner – American Wilds Edition

Spel: Spintires: Mudrunner – American Wilds Edition

31 oktober, 2018

Artikel. Vi gräver ner oss i den nya upplagan av lastbils- och terrängkörningsspelet Spintires: Mudrunner.

Spintires blev något av en otippad framgång när det släpptes 2014, och 2017 kom vidareutvecklingen Spintires: Mudrunner. Dessa terrängkörningssimulatorer lät en framföra ryska terräng- och lastfordon i Sibirien och lovordades för sin realistiska fysik.
Denna nya upplaga låter en köra även i Nordamerika och adderar fordon från lastbilstillverkaren Western Star, Hummer, Ford med flera. American Wilds Edition säljs som en komplett utgåva av spelet med alla tillägg inkluderade eller som en expansion för den som redan har originalspelet.
De uppdrag man har är på pappret enkla, som att ta sig till en viss plats på kartan. Men utan vägar att köra på, eller med riktigt, riktigt, dåliga sådana, är det långt ifrån lätt. Lera, ojämn terräng, vattendrag och mörker är alla saker som kan orsaka fastkörningar och fordonsfel.
Att köra (för oss i Sverige) udda ryska fordon såväl som amerikanska diton i den oländiga terrängen är både kul och smått fascinerande då spelets fordons- och terrängfysik verkligen imponerar. Vartenda hinder känns och måste planeras inför. Sättet man flyttar runt kameran för att kunna se omgivningen fungerar bra. Vad gäller grafiken är den också bra, om än något blekgrå.
Dock önskade jag många gånger en ångrafunktion. Även om jag förstår att det är en del av tanken att man ska låta fordonen assistera varandra om man till exempel kör fast, så kan ett enda misstag kosta så pass mycket i tid och besvär att man tappar suget att fortsätta, åtminstone för stunden.
Har man tålamodet och intresset är spelet absolut värt att testa. Det är utmanande men också välgjort, originellt och innehållsrikt.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”