söndag 24 mars
Empati-utmattning är erkänd. Lösningen okänd.

Empati-utmattning är erkänd. Lösningen okänd.

31 oktober, 2018

Krönika. Benny undrar hur min relation till samerna ser ut, och jag tvingas direkt erkänna att min kontakt med vår ursprungsbefolkning är nära noll.

Jag motarbetar verkligen inte samerna, men gör heller ingenting aktivt för att skydda deras intressen. Det handlar dock inte om mina känslor kring just samer, utan mer om ett växande ointresse för alla typer av samfund, klubbar, nationaliteter, etniciteter och så vidare.
Analyserna och diskussionerna om vem som är mest svensk till exempel är ju befängd! Inte främst för att det är så komplicerat att räkna ut, ens vilka parametrar att använda, utan för att det är så ointressant. Vem bryr sig, liksom? Det finns ingenting speciellt med att vara svensk, eller norsk, tysk, kanadensare, peruan eller japan för den delen heller.
Det KÄNNS så ibland, men det stämmer inte.
Ju förr vi alla erkänner det, desto bättre.
Det här är en förutfattad mening som alla nationaliteter bär på – så återigen är vi vare sig bättre eller sämre än andra.
Exakt VAD som är så speciellt, brukar vara svårt – återigen för alla – att svara på.
Och knasigheterna stannar inte där. För samtidigt som vi alla är malliga över alla våra nationer skäms vi en hel del för precis samma genomsnittliga medborgare och landets gemensamma personlighet.
Ytterligare en sak som förenar alla nationaliteter är att de flesta behandlar sin ursprungsbefolkning som skit. Och här skulle man ju vilja utgöra ett undantag, men tyvärr. Som jag förstår det finns det heller inte en homogen sida att välja i samefrågan, och därmed är det inte ens lätt att låtsas ha rätt åsikter. Ska jag ta det här på allvar måste jag göra research och lista ut vem som har mest rätt av syd- och nordsamerna, och det har jag helt enkelt inte tid med.
Jag driver ett företag, och ett hem, försöker uppfostra barn (ifrån mig), engagerar mig en del i föreningslivet, försöker hänga med i debatter och sköta om min hälsa via träning. Sen ska ju den digitala dimensionen av Nicke Berglund upprätthållas, hela tiden. Mer eller mindre dagligen förväntas det ske uppdateringar av appar och program, vilket kräver ett helikopterperspektiv på behov, inloggningsuppgifter och lösenord som jag fullständigt saknar.
Jag hinner alltså inte engagera mig för samerna! Jag är ledsen.
Det här är ingenting som är unikt med mig. I dagens informationssamhälle får vi veta alldeles för lite om alldeles för mycket – för att kunna bibehålla entusiasmen för ens de viktigaste humanitära frågorna. Det här fenomenet är idag ett erkänt faktum, och har därför förärats med ett term – ”compassion fatigue”, på svenska empati-trötthet eller empati-utmattning.
Vi klarar inte av att känna med alla människor, folkslag och minoriteter som vi upptäcker lider och diskrimineras i världen, utan vi tvingas att sortera – och här silas det mygg och sväljs kameler vill jag lova, på flera nivåer.
Det torde alltså vara det här tillståndet som får människor att välja bort Aktuellt för fnittriga ”Wahlgrens värld” och förnuftiga Plus för allmänoutbildade ”X on the Beach”.
Och vi kan inte skylla på programmakarna. Vi får de program vi tittar på, så enkelt är det – och därmed har vi ett ansvar.
Förr i världen kunde vi njuta i hemlighet av så kallade guilty pleasures utan att det skadade någon, men den tiden är förbi när varje beslut lämnar ett digitalt fotavtryck.
Allt vi uppmuntrar genom att besöka eller gilla – får vi mer av.
Därav; Hyséns på Kanal 5 – efter succén med Wahlgrens värld.
Nästa steg i denna ”utveckling” är därmed omöjligt att förutse.

Benny: ”Compassion fatigue” och ”guilty pleasures” är ju engelska uttryck och många är de som avskyr när vi lånar engelska ord och uttryck, trots att det både är nödvändigt och oundvikligt. Vilka är de värsta och bästa exemplen på svengelskan tycker du?

NI8CKLAS BERGLUND

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”