söndag 24 mars
Spel: Need for Speed: No Limits

Spel: Need for Speed: No Limits

17 oktober, 2018

Artikel. Mängden racingspel till mobilen är enorm. Denna vecka testar vi EA:s långkörare Need for Speed: No Limits som just fått en större uppdatering.

Det första Need for Speed-spelet kom redan 1994 och sedan dess vi fått se en mängd uppföljare till olika format. Arkadracern Need for Speed: No Limits släpptes till mobilerna för tre år sedan och detta är således inte ett nytt spel, men ny är den uppdatering som släpptes i september – den största sedan lanseringen enligt tillverkarna – vilken främst adderar ett nytt spelsätt men även nys banor.
Spelet består av många delar. Det finns en kampanj som har varit med från början med olika lopp, det finns tävlingar som vanligtvis varar en vecka där man kan vinna nya bilar, och det finns ett garage och möjlighet att styla sina bilar.
Det nya i denna senaste uppdatering är något som kallas Underground Rivals. Här tävlar man i tre olika klasser mot riktiga spelare – så kallade ”ghosts” (andras lopp som sparats/återspelas).
Grafiken är bra och detaljerad. Här finns allt från japanska streetracers till klassiska muskelbilar och de värsta superbilarna. Själva loppen är korta, mellan 20 sekunder och en minut. Bilen gasar automatiskt och det man gör själv är att styra och använda nitro och drifta (sladda) genom att svajpa uppåt eller nedåt.
Racingen är kul och väl anpassad till mobilen, och innehållet och själva grunden är solida. Det som drar ner helhetsintrycket är allt krångel och nötande som krävs för att kunna uppgradera sina bilar. Att förbättra sina bilar är en viktig del i spelet, men detta kompliceras av alla de olika valutor, blueprints och reservdelar som behövs. Antingen får man nöta lopp i en evighet eller betala med riktiga pengar för att få mer guld vilket tillåter fler köp och uppgraderingar. Det går att spela utan att betala men allt tar längre tid. Här är visserligen Underground Rivals en välkommen nyhet då man där kan tävla hem i alla fall några saker.
Spelet gör inte sitt namn ”No Limits” (inga begränsningar/gränser) rättvisa, utan snarare tvärtom. Med färre begränsningar hade betyget blivit riktigt bra.
PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”