söndag 24 mars
Dags för vinterdäck

Dags för vinterdäck

17 oktober, 2018

Artikel. Under den här tiden på året kan utomhustemperaturerna svaja rätt så ordentligt från dag till dag. Men en regel är att när temperaturen ute börjar sänka sig mot nollstrecket är det dags att montera vinterdäcken. Här är datumen och reglerna som gäller.

På sin bil kan man ha antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Lag på vinterdäck råder från den 1 december till den 31 mars vid vinterväglag, och vad gäller dubbdäck är dessa tillåtna 1 oktober till 15 april, men även andra datum om det är risk för vinterväglag.
Enligt Polisen gäller att ”vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen”. En tumregel, enligt Däckbranschens informationsråd, är att vinterdäcken bör sitta på när temperaturen kryper under fem plusgrader. Då har man vinterdäcken klara när den första halkan kommer.
Innan man byter till vinterdäck är det en bra idé att kontrollera mönsterdjup, dubbarnas skick och lufttrycket. Enligt lagen ska mönsterdjupet på vinterdäcken vara minst tre millimeter. Skulle mönsterdjupet eller dubbutsticket skilja sig åt mellan däcken bör de bästa däcken monteras bak på fordonet; detta minskar risken för sladd och gäller både fram- och bakhjulsdrivna fordon.
Om bilen har dubbdäck måste även släpet ha dubbdäck när det är vinterväglag.

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven F

Artikel. Vad är en fullmakt?
En fullmakt är en handling som används vid flera olika tillfällen. Du kan till exempel lämna en fullmakt till en advokat som ska biträda dig i en tvist. Ett annat tillfälle är om du ska ingå ett köpeavtal med någon men inte själv kan vara på plats. Låt säga att du vill köpa en bil som finns i Stockholm. Istället för att resa till Stockholm själv kan du ge en vän (fullmäktigen) en fullmakt som innebär att vännen ges rätten att företräda dig. Din vän kan då genom fullmakten, i ditt namn och för din räkning, köpa bilen åt dig.
Det finns inga formkrav för att en fullmakt ska vara giltig. Det innebär att du kan ge din vän en giltig fullmakt såväl muntligt som skriftligt. Fördelen med en skriftlig fullmakt är att om din vän skulle bryta mot fullmakten finns det skriftlig dokumentation som kan bevisa vad din vän hade rätt att göra i ditt namn. Banker och andra kreditinstitut har ofta en egen särskild fullmaktsblankett, som banken vill ska användas när du till exempel ska hjälpa en närstående med bankärenden.
Beträffande fullmakt är det bra att känna till skillnaden mellan begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är vad din vän kan avtala om med bindande verkan för din räkning. Befogenhet är vad din vän får avtala om utifrån dina instruktioner.
För att tydliggöra skillnaden mellan behörighet och befogenhet kan ett exempel ges. Låt säga att du ger din vän en skriftlig fullmakt att i ditt namn och för din räkning köpa en bil. Du uppger att bilen inte får kosta mer än 50 000 kr. Eftersom du som köpare inte för säljaren vill berätta vad du högst är beredd att betala för bilen anges maxpriset ofta inte i fullmakten. Din vän har då behörighet att köpa en bil åt dig i ditt namn, men befogenhet att högst betala 50 000 kr för bilen.
Om vännen köper bilen för 60 000 kr, är avtalet bindande mot säljaren. Eftersom vännen handlat i strid med din instruktion (befogenheten), kan vännen bli skyldig att ersätta dig 10 000 kr. Det är viktigt att kunna bevisa att befogenheten var högst 50 000 kr, varför den interna instruktionen bör lämnas skriftligen. Om vännen (fullmäktigen) är en skicklig förhandlare och köper bilen för din räkning för 45 000 kr, har vännen handlat inom sin befogenhet om högst 50 000 kr.
I sammanhanget kan noteras att det numera finns framtidsfullmakt, som jag behandlat i en tidigare krönika på www.nywa.nu/bil-bostad/ eller www.bilobostad.se.
Kom ihåg att visa tacksamhet till dina vänner som ställer upp som fullmäktige för dig och i andra situationer. Eleanor Roosevelt (1884-1962) uttryckte klokt: ”Goda vänner är som stjärnor. Du ser dem inte alltid, men du vet att de alltid finns där.”