torsdag 23 maj
Världens byggnader: Lærdalstunneln

Världens byggnader: Lærdalstunneln

10 oktober, 2018

Artikel. Med sina 24,5 kilometer är Lærdalstunneln i Norge värdens längsta vägtunnel. Tunneln sammanbinder de närliggande orterna Aurland och Lærdal, men även de större städerna Oslo och Bergen.

Efter fem års konstruktionsarbete invigdes Lærdalstunneln i västra Norge i november år 2000 av kung Harald. Tunneln kostade ungefär en miljard norska kronor att bygga, som med sin längd på 24 509 meter idag är världens längsta vägtunnel.
Syftet med tunneln var att förenkla resandet mellan Norges två största städer, Oslo och Bergen. Tidigare var E16-resenären tvungen att resa med färja över Sognefjorden, eller så kunde man köra en mindre men vinterstängd väg.
För att inte trötta trafikanterna ser belysningen i tunneln olika ut längs sträckan. I tunneln finns 15 vändplatser men också tre större hallar där man kan ta en kort rast. Här finns också mobil- och radiotäckning. I snitt passerar 2000 fordon per dygn, och det utan att behöva betala någon tullavgift.

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.