torsdag 23 maj
Spel: V-Rally 4

Spel: V-Rally 4

10 oktober, 2018

Artikel. En gammal rallyspelserie har återuppstått. Vi testar det nya, grussprutande V-Rally 4.

21 år efter det första spelet och 16 år efter trean är nu del fyra i V-Rally-serien här. Kärnan i V-Rally 4 är karriärläget där man först introduceras till körningen och sedan kan anställa mekaniker, fixa med bilar, köpa bilar och så vidare. Här finns en karta med lopp utspridda över världen och allt eftersom man kör tjänar man pengar och nya lopp dyker upp.
Det finns fem typer av lopp (V-Rallycross, rally, buggy, hillclimb och extreme-
khana) som alla även går att spela utanför karriärläget om man bara vill köra ett snabbt race. Onlinefunktioner finns och det går att spela två personer på delad skärm – alltid en välkommen funktion.
Spelet har inslag av både arkadracer och simulator. Själva framförandet av bilen känns direkt och arkadaktigt, men detta spel är betydligt mer oförlåtligt än vanliga arkadinriktade spel. Jag upplevde det svårt att kontrollera bilen exakt vilket jag först trodde berodde på den snabba styrresponsen, men efter ett tag insåg jag att det lika mycket beror på den ryckiga kameran som snabbt rör sig både i sidled och vertikalt vid gupp och hopp. Det är kanske en vanesak, och min begränsade körförmåga spelar säkert också in.
Om än något tufft för undertecknad har V-Rally 4 också mycket som talar för sig. Grafiken och miljöerna är bra med detaljerade bilar och variationsrika banor. De olika typerna av lopp och bilar ger även de variation. Pluspoäng också för det fräna motorljudet.
PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.