tisdag 19 februari
Spel: V-Rally 4

Spel: V-Rally 4

10 oktober, 2018

Artikel. En gammal rallyspelserie har återuppstått. Vi testar det nya, grussprutande V-Rally 4.

21 år efter det första spelet och 16 år efter trean är nu del fyra i V-Rally-serien här. Kärnan i V-Rally 4 är karriärläget där man först introduceras till körningen och sedan kan anställa mekaniker, fixa med bilar, köpa bilar och så vidare. Här finns en karta med lopp utspridda över världen och allt eftersom man kör tjänar man pengar och nya lopp dyker upp.
Det finns fem typer av lopp (V-Rallycross, rally, buggy, hillclimb och extreme-
khana) som alla även går att spela utanför karriärläget om man bara vill köra ett snabbt race. Onlinefunktioner finns och det går att spela två personer på delad skärm – alltid en välkommen funktion.
Spelet har inslag av både arkadracer och simulator. Själva framförandet av bilen känns direkt och arkadaktigt, men detta spel är betydligt mer oförlåtligt än vanliga arkadinriktade spel. Jag upplevde det svårt att kontrollera bilen exakt vilket jag först trodde berodde på den snabba styrresponsen, men efter ett tag insåg jag att det lika mycket beror på den ryckiga kameran som snabbt rör sig både i sidled och vertikalt vid gupp och hopp. Det är kanske en vanesak, och min begränsade körförmåga spelar säkert också in.
Om än något tufft för undertecknad har V-Rally 4 också mycket som talar för sig. Grafiken och miljöerna är bra med detaljerade bilar och variationsrika banor. De olika typerna av lopp och bilar ger även de variation. Pluspoäng också för det fräna motorljudet.
PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.