torsdag 23 maj
Spel: All-Star Fruit Racing

Spel: All-Star Fruit Racing

10 oktober, 2018

Artikel. All-Star Fruit Racing utmanar de mer kända kartingspelen med Mario och Sonic i hudrollerna. Det är lika färgglatt, men är det lika bra också?

Kartingspelen skiljer sig åt från vanliga racingspel genom ett lekfullare upplägg. Lokalt flerspelarläge är i stort sett ett måste och det brukar finnas allehanda bonusar och vapen man kan använda.
Det kryllar inte av spel i genren, så tillskott är alltid välkomna. Istället för kända tv-spelsfigurer fokuserar All-Star Fruit Racing på frukter. Spelkaraktärer, bilar, banor och bonusar har alla kopplingar till olika godsaker inom frukt- och bärfloran.
Det första man slås av är att allt är väldigt färgglatt. Här finns också de spellägen man kan förvänta sig med till exempel möjlighet att vara upp till fyra spelare på en skärm.
Vad gäller själva racingen är bilarna lättkörda och det är inget fel på banorna och grafiken. Systemet med olika frukter som ger olika bonusar eller attacker är dock snäppet krångligt. Det känns som att spelet hade behövts putsas till lite även vad gäller ljudeffekter och menyer.
Marios och Sonics kartingspel är som regel jättebra, och det är inte All-Star Fruit Racing. Men det är helt okej, och vill man ha ett barnvänligt racingspel kan det vara värt att testa.

PETER ÖBERG

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.