tisdag 19 februari
Spel: All-Star Fruit Racing

Spel: All-Star Fruit Racing

10 oktober, 2018

Artikel. All-Star Fruit Racing utmanar de mer kända kartingspelen med Mario och Sonic i hudrollerna. Det är lika färgglatt, men är det lika bra också?

Kartingspelen skiljer sig åt från vanliga racingspel genom ett lekfullare upplägg. Lokalt flerspelarläge är i stort sett ett måste och det brukar finnas allehanda bonusar och vapen man kan använda.
Det kryllar inte av spel i genren, så tillskott är alltid välkomna. Istället för kända tv-spelsfigurer fokuserar All-Star Fruit Racing på frukter. Spelkaraktärer, bilar, banor och bonusar har alla kopplingar till olika godsaker inom frukt- och bärfloran.
Det första man slås av är att allt är väldigt färgglatt. Här finns också de spellägen man kan förvänta sig med till exempel möjlighet att vara upp till fyra spelare på en skärm.
Vad gäller själva racingen är bilarna lättkörda och det är inget fel på banorna och grafiken. Systemet med olika frukter som ger olika bonusar eller attacker är dock snäppet krångligt. Det känns som att spelet hade behövts putsas till lite även vad gäller ljudeffekter och menyer.
Marios och Sonics kartingspel är som regel jättebra, och det är inte All-Star Fruit Racing. Men det är helt okej, och vill man ha ett barnvänligt racingspel kan det vara värt att testa.

PETER ÖBERG

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.