tisdag 19 februari
Bilar från A till Ö: CC: Knappast karbonkopior

Bilar från A till Ö: CC: Knappast karbonkopior

10 oktober, 2018

Artikel. Två svenska biltillverkare har använt förkortningen CC på sina bilar. Men de var bara till hälften överens om vad bokstäverna skulle betyda.

Den som sänder e-post kan välja att ”cc:a” någon, vilket innebär att denna person får en kopia av det meddelande som skickas till huvudmottagaren. Användandet av förkortningen CC i detta sammanhang har sitt ursprung i kontoristens bruk av karbonpapper i skrivmaskinen. För eventuella yngre läsare kan nämnas att detta fungerade så att man matade in flera ark samtidigt i maskinen och mellan dessa ark fanns ett karbonpapper. Medan skrivmaskinens färgband gjorde avtryck på det första papperet fungerade karbonpapperet som ett extra färgband som gjorde avtryck på arket därunder. Det undre arket kallades karbonkopia (på engelska carbon copy).
Den första bil som byggdes av den svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg kallades CC, och bokstäverna skulle sedan komma att ingå i flera andra av märkets modellbeteckningar. Med tanke på att stora delar av Koenigsegg-bilarna består av kolfiber (på engelska carbon fibre) är det frestande att kalla CC-bilarna karbonkopior. Detta skulle dock vara ganska orättvist. Koenigseggs bilar byggs nämligen i mycket små serier och få bilmärken torde ha högre utvecklingskostnader per tillverkad bil (vilket förstås också märks på prislappen).

Kappkörningskupé
Bokstäverna CC är en förkortning av ”Competition Coupé”, berättar Halldóra von Koenigsegg, administrativt ansvarig på biltillverkningsföretaget. Det engelska ordet competition betyder ”tävling” och ordet coupé har följande bakgrund: På 1800-talet fanns en typ av hästdragna täckta vagnar som hade två rader med sittplatser vända mot varandra. De som åkte i vagnen satt alltså mitt emot varandra och delade ett gemensamt benutrymme, som i en tågkupé. De som satt på det främre sätet satt då bakvända, med ryggen mot färdriktningen. Men det fanns också vagnar som saknade detta främre säte och som alltså hade endast en rad med sittplatser (förutom kuskens, förstås) vars passagerare hade ansiktet i färdriktningen. En sådan vagn kallades carosse coupé. Det franska verbet couper betyder ”skära” eller ”klippa” och perfektparticipformen coupé betyder ”skuren” eller ”klippt”. Carosse coupé betyder alltså ”avskuren vagn” eller ”avklippt vagn”. Men det är inte bara en sätesrad som blivit bortklippt; med tiden kom substantivet, carosse, att bli bortklippt från uttrycket så att man började använda bara verbformen coupé när man menade denna typ av vagn. Sedan har benämningen överförts till motordrivna vagnar med endast en sätesrad. Begreppet har dessutom kommit att vidgas så att även bilar med baksäte kallats coupéer. Men Koenigseggs CC var verkligen en carosse coupé – den hade bara två sittplatser.
Men att CC skulle betyda bara Competition Coupé är ändå inte hela sanningen. CC är nämligen ett smeknamn på bilmärkets grundare, Christian von Koenigsegg, berättar Halldóra von Koenigsegg, som inte bara är administrativt ansvarig hos bilmärket utan också CC:s hustru.

Gott om cc
Bland motornördar i alla länder står förkortningen cc för de engelska orden cubic centimetres, som betyder ”kubikcentimeter”, ett rymdmått som ofta används för att beskriva storleken på en motors förbränningsrum. Och om vi inte redan hade fått förklaringarna till modellnamnet så hade det legat nära till hands att tro att även Koenigseggs CC hade något med måttet cc att göra, för kubikcentimeter finns det i övermått i märkets motorer, vars volymer varierar mellan 4,2 och fem liter (4200-5000 cm³).
Andra Koenigsegg-modellnamn som innehållit förkortningen CC är exempelvis CCX (där X:et står för det antal år (tio – fast med romerska siffror) som gått sedan CC kom), CC8S (där åttan anger antalet cylindrar i motorn och S:et står för det engelska ordet supercharged (”överladdad”), vilket i det här fallet innebar att luft trycktes in i motorn med hjälp av en kompressor) och CCGT (där bokstäverna GT visade att Koenigseggs mål med modellen var att tillverka tillräckligt många bilar för att få ställa upp i den så kallade GT1-klassen i den franska biltävlingen 24 Heures du Mans).
Även en annan svensk biltillverkare, Saab, har använt förkortningen CC. Och även för Saab betyder det senare C:et ”coupé”. Men hos Saab står det första C:et inte för competition utan combi. Saab ansåg tydligen att man med sin kombikupé (halvkombiversionen av modellerna 99 och 900) hade skapat en bil som var till hälften tvåsitsig sportbil och till hälften familjebil med stort lastutrymme. Och det kanske inte är konstigare än att ha en logotyp som är hälften lejon, hälften örn.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.