torsdag 23 maj
Bilar från A till Ö: CC: Knappast karbonkopior

Bilar från A till Ö: CC: Knappast karbonkopior

10 oktober, 2018

Artikel. Två svenska biltillverkare har använt förkortningen CC på sina bilar. Men de var bara till hälften överens om vad bokstäverna skulle betyda.

Den som sänder e-post kan välja att ”cc:a” någon, vilket innebär att denna person får en kopia av det meddelande som skickas till huvudmottagaren. Användandet av förkortningen CC i detta sammanhang har sitt ursprung i kontoristens bruk av karbonpapper i skrivmaskinen. För eventuella yngre läsare kan nämnas att detta fungerade så att man matade in flera ark samtidigt i maskinen och mellan dessa ark fanns ett karbonpapper. Medan skrivmaskinens färgband gjorde avtryck på det första papperet fungerade karbonpapperet som ett extra färgband som gjorde avtryck på arket därunder. Det undre arket kallades karbonkopia (på engelska carbon copy).
Den första bil som byggdes av den svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg kallades CC, och bokstäverna skulle sedan komma att ingå i flera andra av märkets modellbeteckningar. Med tanke på att stora delar av Koenigsegg-bilarna består av kolfiber (på engelska carbon fibre) är det frestande att kalla CC-bilarna karbonkopior. Detta skulle dock vara ganska orättvist. Koenigseggs bilar byggs nämligen i mycket små serier och få bilmärken torde ha högre utvecklingskostnader per tillverkad bil (vilket förstås också märks på prislappen).

Kappkörningskupé
Bokstäverna CC är en förkortning av ”Competition Coupé”, berättar Halldóra von Koenigsegg, administrativt ansvarig på biltillverkningsföretaget. Det engelska ordet competition betyder ”tävling” och ordet coupé har följande bakgrund: På 1800-talet fanns en typ av hästdragna täckta vagnar som hade två rader med sittplatser vända mot varandra. De som åkte i vagnen satt alltså mitt emot varandra och delade ett gemensamt benutrymme, som i en tågkupé. De som satt på det främre sätet satt då bakvända, med ryggen mot färdriktningen. Men det fanns också vagnar som saknade detta främre säte och som alltså hade endast en rad med sittplatser (förutom kuskens, förstås) vars passagerare hade ansiktet i färdriktningen. En sådan vagn kallades carosse coupé. Det franska verbet couper betyder ”skära” eller ”klippa” och perfektparticipformen coupé betyder ”skuren” eller ”klippt”. Carosse coupé betyder alltså ”avskuren vagn” eller ”avklippt vagn”. Men det är inte bara en sätesrad som blivit bortklippt; med tiden kom substantivet, carosse, att bli bortklippt från uttrycket så att man började använda bara verbformen coupé när man menade denna typ av vagn. Sedan har benämningen överförts till motordrivna vagnar med endast en sätesrad. Begreppet har dessutom kommit att vidgas så att även bilar med baksäte kallats coupéer. Men Koenigseggs CC var verkligen en carosse coupé – den hade bara två sittplatser.
Men att CC skulle betyda bara Competition Coupé är ändå inte hela sanningen. CC är nämligen ett smeknamn på bilmärkets grundare, Christian von Koenigsegg, berättar Halldóra von Koenigsegg, som inte bara är administrativt ansvarig hos bilmärket utan också CC:s hustru.

Gott om cc
Bland motornördar i alla länder står förkortningen cc för de engelska orden cubic centimetres, som betyder ”kubikcentimeter”, ett rymdmått som ofta används för att beskriva storleken på en motors förbränningsrum. Och om vi inte redan hade fått förklaringarna till modellnamnet så hade det legat nära till hands att tro att även Koenigseggs CC hade något med måttet cc att göra, för kubikcentimeter finns det i övermått i märkets motorer, vars volymer varierar mellan 4,2 och fem liter (4200-5000 cm³).
Andra Koenigsegg-modellnamn som innehållit förkortningen CC är exempelvis CCX (där X:et står för det antal år (tio – fast med romerska siffror) som gått sedan CC kom), CC8S (där åttan anger antalet cylindrar i motorn och S:et står för det engelska ordet supercharged (”överladdad”), vilket i det här fallet innebar att luft trycktes in i motorn med hjälp av en kompressor) och CCGT (där bokstäverna GT visade att Koenigseggs mål med modellen var att tillverka tillräckligt många bilar för att få ställa upp i den så kallade GT1-klassen i den franska biltävlingen 24 Heures du Mans).
Även en annan svensk biltillverkare, Saab, har använt förkortningen CC. Och även för Saab betyder det senare C:et ”coupé”. Men hos Saab står det första C:et inte för competition utan combi. Saab ansåg tydligen att man med sin kombikupé (halvkombiversionen av modellerna 99 och 900) hade skapat en bil som var till hälften tvåsitsig sportbil och till hälften familjebil med stort lastutrymme. Och det kanske inte är konstigare än att ha en logotyp som är hälften lejon, hälften örn.

FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.