torsdag 23 maj
För förskönande omskrivningar

För förskönande omskrivningar

3 oktober, 2018

Krönika. Benny ger mig en del alternativ i veckans fråga. Jag kan nappa på tråden om recensions- och åsiktsproblematiken, eller möjligtvis välja gråtspåret? Båda frågorna är ganska komplexa om ni frågar mig, särskilt den andra, eftersom det finns så många olika typer av gråt och dessutom massor av anledningar till att göra det, varav glädje motsägelsefullt nog är en. Så, den mastiga passningen tänker jag fokusera på en annan vecka.
Därför blir ämnet den här gången recensioner, vilket jag vill hävda inte är den enklaste saken här i världen att leverera, även om du råkar ha det som jobb.

Jag somnade på en teaterföreställning en gång i min ungdom, på gamla Folkets Hus (uppe på balkongen för övrigt) vilket alltid är pinsamt såklart men den gången extra olyckligt eftersom jag var utsänd från Västerbottens Folkblad för att ge min åsikt om uppsättningen. Minns att jag sammanfattade den som ”magisk” i rubriken – även om adjektivet ”drömsk” nog hade legat närmare sanningen.
Det är under alla omständigheter omöjligt att vara helt objektiv och svårt att ens vara ärlig alla gånger, även om man håller sig vaken. Det underlättar om man förstår det, precis som Dr Phil säger: ”Du kan inte förändra det du inte erkänner hos dig själv.”
Passar vi oss inte noga kommer såväl den professionella recensionen som våra uttalanden på parmiddagen (eller i flödet på Facebook) enbart att återspegla våra fördomar, våra känslor inför till exempel en upphovsmakare, snarare än det aktuella verket – vare sig utfallet blir positivt eller negativt. Ibland tycker vi att någonting är uruselt enbart för att gruppen, författaren eller programledaren inte faller oss i smaken.
Det här fenomenet har vi sett massor av exempel på under sommarens plågsamma valkampanj. Alla partiledare säger i princip samma sak, ofta exakt samma sak, men vi lyckas ändå ogilla de flesta av dem och favorisera blott en eller två. (Som om det skulle finnas några politiska partier som faktiskt förespråkar LÄNGRE vårdköer!?)
Lika vanligt, men mycket mer sympatiskt, är det omvända. Vår förmåga att söka skydda avsändare vi gillar. Då kan det lätt dyka upp eufemismer, med andra ord ”förskönande omskrivningar”. Små, vita lögner designade att skydda dem vi gillar eller håller på, som tyvärr brukar vara ganska genomskinliga.
Som en fotbollsforward som jobbar stenhårt men misslyckas med det mesta i övrigt, hen beskrivs gärna som ”rivig”. Rivig är nog det sämsta positiva epitet en fotbollsspelare kan få. Det betyder egentligen ”hårdför, energifylld men i praktiken hopplös”.
Du kan se det när en juste kollega på jobbet benämns mot utomstående som detaljfokuserad istället för superjobbig, eller hos en blinddate som främst förklaras vara ”social” eller ”superjuste”.
En frisyr kan få vara ”kreativ”, en blommig skjorta ”festlig” och en maträtt ”utmanande”.
Till den här kategorin av mildrande uttryck hör nog även citatet ”en film som berör”, som du tycker att du hör med överdriven regelbundenhet på P1. Det låter som ett godkännande av regissören och/eller ambitionen, men som ett ganska svalt omdöme om den aktuella produktionen, inte sant?
Samma sak när folk frågar mig om du är lika rolig i verkligheten som i vår gemensamma kolumn, och jag försöker svara vänligt men ändå ärligt när jag säger:
”Benny ... han är som en radio. Han sänder hela tiden.”
Ett finkänsligt sätt att säga att du pratar en hel del. I princip hela tiden faktiskt. Som en radio.
Undrar vad du säger om mig? Att jag är en bra lyssnare?

Benny: Förra helgen var det Umeå Fashion Week – på svenska ”Umeås modevecka” för er som får eksem av anglofieringen av språket. Det är ett trevligt inslag i kalendern, men vi skulle definitivt kunna ha ännu roligare. Vilka ”veckor” eller weekends saknas i UÅ? Kattveckor? Spelmissbrukshelgen? Vad?
NICKLAS BERGLUND

Läs mer

Om juridiska begrepp på bokstaven K

Artikel. Vad är ett kommanditbolag?
Många känner till bolagsformen handelsbolag, men kommanditbolag är en inte lika känd bolagsform. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag med några viktiga skillnader.
Både kommanditbolag och handelsbolag har två eller flera delägare, bolagsmän. I handelsbolaget är bolagsmännen primärt personligt, solidariskt ansvariga för bolagets skulder. Att bolagsmännens ansvar är solidariskt betyder att varje bolagsman ensam kan behöva betala alla handelsbolagets skulder. Bolagsmannen som nödgades betala handelsbolagets skulder kan sedan i sin tur regressa, det vill säga begära att övriga bolagsmän betalar sin del av skulden.
Om ni hellre vill att en av bolagsmännen ska vara ”ansvarig” för bolaget och övriga främst bidra genom finansiering, arbete eller på annat sätt kan ett kommanditbolag vara ett alternativ till handelsbolag. I ett kommanditbolag är risk och ansvar fördelat olika mellan bolagsmännen. I kommanditbolaget har en eller flera bolagsmän, så kallade kommanditdelägare, endast ansvar för det belopp vederbörande har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget, vilket till exempel kan vara tio kronor. Även kommanditdelägarens delaktighet i kommanditbolagets drift är begränsad. En kommanditdelägare har, om bolagsmännen inte avtalat om annat, till skillnad från vad som gäller för handelsbolag inte rätt att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Den bolagsman som har obegränsat ansvar för kommanditbolagets skulder kallas för komplementär, vilken alltid måste finnas i ett kommanditbolag. En fordringsägare kan kräva betalning direkt av en bolagsman i ett handelsbolag eller en komplementär, men inte av en kommanditdelägare i ett kommanditbolag.
Sammanfattningsvis är ett kommanditbolag en bolagsform i de fall inte alla bolagsmän vill ha lika stort ansvar för bolagets skulder.