tisdag 19 februari
Bilar från A till Ö: Kryddor och krokodiler

Bilar från A till Ö: Kryddor och krokodiler

3 oktober, 2018

Artikel. Bilar från A till Ö har tidigare handlat om Porsche Carrera, som fått sitt namn från biltävlingen Carrera Panamericana. Denna gång ska det handla om de två andra Porsche-modeller som börjar på bokstaven C. Och även denna gång får vi söka oss till Amerika för att få förklaringen till bilarnas namn.

Norr om Amazonas finns ett höglänt område som fungerar som en vattendelare. På dess södra sida avvattnas höglandet av Amazonflodens bifloder, men norr om höglandet rinner ett stort antal vattendrag norrut, mot Atlantkusten. På grund av de många floderna kallade urinvånarna kustområdet ”landet med många vatten”.
Hur det namn som de gav sitt land lät eller skrevs vet vi inte, men när de europeiska kolonisatörerna kom dit nedtecknade dessa namnet som ”Guyana”, vilket sedan kom att bli benämning på ett område som sträckte sig från nuvarande Venezuela i väster till Brasilien i öster. Detta område ville flera europeiska kolonialmakter vara med och dela på. Guyana delades därför upp i Spanska, Brittiska, Nederländska, Franska respektive Portugisiska Guyana. Den del som kallades Spanska Guyana ligger nu huvudsakligen i Venezuela. Brittiska Guyana blev självständigt 1966 och heter sedan dess bara Guyana. Nederländska Guyana slutade vara nederländskt 1975 och heter nu Surinam. Det område som var Portugisiska Guyana ligger nu i Brasilien.
Franska Guyana skiljer sig från de andra delarna av det gamla Guyana genom att området fortfarande tillhör kolonialmakten – faktiskt så mycket att Guyana räknas som en del av själva Frankrike och således är den del av EU som ligger längst bort från resten av unionen.
De första fransmännen kom till Guyana på 1500-talet, men det var först i mitten av 1600-talet, då bosättningen Cayenne grundades, som denna del av Guyana blev en fransk koloni. Cayenne är nu huvudstad i den franska regionen Franska Guyana. Namnet på staden är antagligen en variant av det ord som blev namnet Guyana. Kopplingen till kryddan kajennpeppar kom troligen senare. Frukten spansk peppar kallades kyýnha eller quiýnha på urbefolkningsspråket tupí, och när frukten (och kryddan) skulle få sin europeiska benämning var det någon som trodde att dess namn hade med stadsnamnet Cayenne att göra.

Hetta i stället för hopkok
Cayenne har också blivit namn på en bilmodell, närmare bestämt på en så kallad SUV (”stadsjeep”) från det tyska bilmärket Porsche. Men det var framför allt kryddan – inte den sydamerikanska staden – som Porsche-personerna tänkte på.
– Begreppet ”cayenne” uppfattas i hela världen som en synonym för hetta, äventyr och livsglädje, förklarar Sarah Pelters, researcher på Porschemuseet i tyska Stuttgart.
Enligt Pelters anser Porsche att dessa ord perfekt beskriver egenskaperna hos bilmodellen Cayenne. Hon antyder också att Porsche-folket känner en viss stolthet över att använda ett ”levande begrepp” i stället för ett ”konstgjort hopkokat ord eller kombination av bokstäver”. (Man anar här att det är meningen att modellnamnshopkokare hos andra biltillverkare ska känna sig lite träffade.) Enligt Pelters är ”cayenne” ett begrepp som ”omedelbart förstås på nästan varje språk och som förknippas med särskilt besjälade egenskaper”.
Nordöst om Franska Guyana, i en annan del av Nya världen, finns ett annat område som europeiska kolonisatörer ”upptäckte” under renässansen: Cayman-öarna i Karibiska havet. Enligt en folklig förklaring är ögruppen uppkallad efter Cayman Cushing, en soldat som ska ha kommit dit efter att ha deserterat från den engelska armé som på 1600-talet slogs mot spanjorerna på grannön Jamaica. Denna förklaring är dock troligen felaktig.
Efter att ha besegrat den spanska armén på Jamaica tog England kontrollen också över Cayman-öarna. Under 1700-talet togs många afrikanska slavar till ögruppen. Nuförtiden är öriket mest känt som ett så kallat skatteparadis.

Krokodilbil
Även Cayman-öarna har stått modell för namnet på en Porsche-modell: sportbilen Cayman. Fast om man ska vara helt korrekt så har både bilen och öarna fått sina namn från det krokodilliknande djuret kajman (på engelska caiman), som förekommer i denna del av världen. Och hur kajmanen fick sitt namn, det finns det två olika förklaringar till. Den ena förklaringen är att ordet skulle komma från acayuman, ett karibiskt ord som uppges ha betytt ”krokodil”. En annan förklaring är att ordet ”kajman” kommer från ett ord som slavar från centralafrika använde för att beskriva reptiler i sitt nya ”hemland”.
Även ”Cayman” måste ju i högsta grad vara ett sådant ”levande begrepp” som Porsche tycker att man ska använda när man namnger bilmodeller. Men hur resonerade biltillverkaren i övrigt när man bestämde sig för namnet? Sarah Pelters på Porschemuseet förklarar:
– Kajmanen är en relativt liten men mycket livlig ”idrottsutövare”. Och just detta skapar en klar likhet med inte bara Porsches sportbil Cayman utan också med företaget i stort – kajmanen är en erkänt högspecialiserad jägare med styrka och rörlighet, snabba reflexer och en tydlig inriktning på sitt mål.
FREDRIK ANDERSSON

Läs mer

Juridik från A till Ö: Om juridiska begrepp på bokstaven D

Artikel. Dolus
Inom juridiken finns en mängd olika lagar som brukar delas in i olika rättsområden, till exempel avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, familjerätt och skadeståndsrätt. Straffrätten avser gärningar som statsmakten vill förhindra, det vill säga brott och deras påföljder såsom fängelse, böter eller villkorlig dom.
För att kunna döma någon för ett straffrättsligt brott är det viktigt att utreda om personen har begått gärningen uppsåtligen. Med uppsåt menas att personen som begått brottet ska ha förstått vad personen gjort och handlat med vilja. Inom juridiken används ibland det latinska begreppet dolus som en synonym för uppsåt.
Har personen inte haft uppsåt att utföra den brottsliga gärningen kan personen inte heller bli dömd för ett uppsåtligt brott, till exempel mord. Om det är ett så kallat oaktsamhetsbrott, till exempel vållande till annans död, krävs inte uppsåt utan istället krävs att personen varit oaktsam, ett begrepp jag beskrivit i förra krönikan om culpa. Se härom www.nywa.nu eller www.bilobostad.se.
Skillnaden mellan ett oaktsamhetsbrott och ett uppsåtligt brott kan förklaras genom följande exempel. Pelle och Olle är på väg hem från krogen en kväll. Pelle blir arg på Olle och knuffar in Olle i en lyktstolpe, varpå Olle skadar sig. I en sådan situation har Pelle haft vilja att skada Olle och kan därför anses ha haft uppsåt med sin handling, varför han skulle kunna bli dömd för misshandel.
Hade Pelle istället haft för avsikt att skoja med sin vän Olle när han knuffade honom mot en snödriva men Olle ramlade in en lyktstolpe och skadade sig, hade Pelle inte haft vilja att skada Olle. I det fallet kan Pelle istället ha gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada, det vill säga Pelle har varit oaktsam i sitt agerande.